skip to Main Content

Suomalaista palvelua

Joutsen Paino Oy:lle on myönnetty Avainlippu.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Lappeenrannassa toimivalle Joutsen Painolle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle paino- ja pakkaustuotteiden valmistuksen palvelulle.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

-”Joutsen Painolle kotimainen työ ja osaaminen on aina ollut liiketoiminnan ydintä. Vaativissa paino- ja pakkausteollisuuden tuotteissa haemme ratkaisuja globaalisti ja valmistamme työt kotimaassa. Siksi Avainlippu-tunnus on meille kunnia-asia” , Joutsen Painon toimitusjohtaja Henry Espo toteaa.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Back To Top